Autogaspro: zajímavosti

Jak funguje LPG a CNG pohon?

princip využití LPG pro pohon osobních vozidel je jednoduchý. Zkapalněný plyn se přečerpá do nádrže u čerpací stanice. Nádrž na vozidle smí být naplněna na max.množství 80% objemu. Bezpečné naplnění nádrž zajišťuje vícecestný ventil. Součástí ventilu jsou plnící jednotka, stavoznak, omezovač plnění, odpouštěčí ventil, provozní ventil, průtoková pojistka. Plynotěsný ventil je opatřen plynotěsným víkem, tak aby případný únik plynu nemohl vniknout do prostoru vozidla.

z nádrže je kapalná fáze LPG vedena potrubím přes provozní elektroventil do regulátoru-směšovače. Zde dojde ke zplynění kapalné fáze. ve fázi zplyňování kapalného LPG je nutný dotatečný ohřev směšovače. Energie pro ohřev a zplynění je dodávána teplou vodou z chladícího okruhu motoru.

u vozidel se vstřikovacím systémem se používají elektronicky řízené vstřikovací ventily. Bohatost směsi ovlivňuje průběh pracovního cyklu motoru a následně množství emisí.Optimální množství plynu, dodaného do jednotlivých válců se stanovuje pomocí doby vstřiku benzínové řídící jednotky. Řídící jednotka LPG pak provede poměrně složitý přepočet ekvivalentního množství plynu.